Coshtella Sp. z o.o.

Grupa Producentów Owoców Coshtella została zawiązana w 2010 roku. Obecnie grupa liczy 8 członków - producentów owoców. Łączna powierzchnia gospodarstw to około 100 ha, na których uprawiane są jabłonie, grusze, czereśnie i wiśnie, choć należy od razy zaznaczyć, że w nasadzeniach zdecydowanie dominuje jabłoń /85 procent udziału/. Nasze możliwości produkcyjne oscylują w granicach 5000 ton. Zapraszamy do współpracy zarówno producentów owoców i warzyw jak też firmy zainteresowane podjęciem współpracy handlowej.

Tradycja

Fundamentem, który stoi u podstaw funkcjonowania grupy są gospodarstwa rodzinne. Członkowie grupy pochodzą z rodzin o długiej tradycji upraw sadowniczych i są już trzecim pokoleniem sadowników. Początki naszych gospodarstw sięgają pierwszej połowy XX wieku. Od kilku pokoleń w naszych gospodarstwach z pasją robimy to, co sprawia nam przyjemność i daje satysfakcje. Owocami naszej pracy z dumą dzielimy się z konsumentami. Wiele lat doświadczenia i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, połączone z wiarą w siłę postęp oraz konsekwentne wdrażanie najnowszych technologii produkcji i przechowywania przynoszą oczekiwany efekt w postaci owocu wysokiej jakości.

Rozwój

Obiekty przechowalnicze w technologiach KA i ULO, którymi obecnie dysponują członkowie grupy pozwalają w dużym stopniu zaspokoić potrzeby, jednak nie dorównują naszym ambicjom ani nie będą mogły sprostać wymaganiom przyszłości, stąd w planach grupy budowa nowoczesnego obiektu przechowalniczego oraz centrum magazynowo- dystrybucyjnego. Grupa planuje również zwiększenie potencjału poprzez nabór nowych członków.

Cele

Oprócz realizacji naszych podstawowych celów jakimi są wspólne planowanie produkcji oraz przygotowanie i dostarczenie na rynek towaru mogącego sprostać wymaganiom rynku oraz potrafiącego zaspokoić potrzeby naszych klientów, dostosowanie produkcji do potrzeb rynku poprzez wyprodukowanie i przygotowanie produktu o oczekiwanych przez konsumentów parametrach, grupa skupia się również na podnoszeniu kwalifikacji swoich członków, co jest realizowane poprzez szkolenia oraz zacieśnianie współpracy z ośrodkami doradczymi i naukowymi.